 KAN IK DE FREQUENTIE VAN EEN INKOMST/UITGAVE AANPASSEN?

Ja, dit kan! De frequentie van een inkomst/uitgave pas je aan door bij het tabblad ‘IN’ of ‘UIT’ de ‘periode’ in de eerste kolom te wijzigen. De periode staat standaard ingesteld op ‘maandelijks’ maar je kan deze wijzigen naar ‘tweemaandelijks’, ‘jaarlijks’, enz. door op het woord ‘maandelijks’ te klikken.