Veelgestelde vragen

Ja, dat kan!

Let wel op: je kan het budgetoverzicht niet opslaan voor later gebruik. Zorg er dus voor dat je het budgetoverzicht afgeprint hebt alvorens je deze site verlaat, anders ben je je gegevens onherroepelijk kwijt.

De volledige inhoud van de papieren budgetmap is beschikbaar op deze website. Om ze volledig uit te printen ga je als volgt te werk:

 • Klik bovenaan op het tabblad ‘budgetmap’.
 • In de gele kolom links vind je twee hoofdrubrieken: een rubriek ‘schutbladen’ en een rubriek ‘onderverdelingen’.
 • Onder de rubriek ‘schutbladen’ zijn alle schutbladen uit de budgetmap opgelijst. Klik op de naam van het schutblad dat je wenst af te drukken en er zal automatisch een pdf bestand geopend worden waar je het schutblad kunt afdrukken.
 • Onder de rubriek ‘onderverdelingen’ vind je de informatie en teksten die zich in de budgetmap achter de schutbladen bevinden. Wanneer je op een van de onderverdelingen klikt, verschijnt de informatie die erbij hoort. Om deze informatie af te drukken, klik je in de kolom rechts op de pijl ‘pdf’ en zal er automatisch een pfd bestand geopend worden.
  Wanneer je klikt op een van de onderverdelingen en er verschijnt geen tekst, wil dit zeggen dat er zich in de budgetmap geen tekst achter het schutblad bevindt.
 • Steek vervolgens alle schutbladen in een ringmap en orden de juiste teksten achter de juiste schutbladen.

Volg volgende stappen om te komen tot een ingevuld budgetoverzicht voor één jaar:

 • Klik bovenaan op het tabblad ‘mijn groepen’.
 • Klik alle inkomsten en uitgaven aan die voor jou van toepassing zijn en klik onderaan op ‘groepen opslaan’.
 • Klik bovenaan op het tabblad ‘IN’, hier vind je een overzicht van alle inkomsten die je in de vorige stap hebt aangeduid. Vul alle kolommen correct in en klik onderaan op ‘gegevens opslaan’.
 • Klik bovenaan op het tabblad ‘UIT’, waar je een overzicht vindt van al je aangeduide uitgaven. Vul eveneens alle kolommen in en klik onderaan op ‘gegevens opslaan’.
 • Klik bovenaan op het tabblad ‘budgetoverzicht’. Hier vind je een overzicht voor één jaar van al je inkomsten en uitgaven en een balans van je budget per maand. Klik op de maand om een maandoverzicht te verkrijgen.

Ja, dit kan! Klik bovenaan op het tabblad ‘IN’ of ‘UIT’, waar je een overzicht krijgt van al je inkomsten of uitgaven. Indien je bij een bepaalde inkomst en/of uitgave een lijn wil toevoegen, klik je in de laatste kolom op het ‘+’ teken en zal er een nieuwe lijn verschijnen.

Bijvoorbeeld: je hebt een afbetaling lopen bij verschillende schuldeisers. Door op het ‘+’ teken te klikken bij je eerste schuldeiser, kan je meerdere schuldeisers toevoegen.

Ja, dit kan! Klik bovenaan op het tabblad ‘IN’ of ‘UIT’, waar je een overzicht krijgt van al je inkomsten of uitgaven. In de voorlaatste kolom kan je een eigen beschrijving geven aan een uitgave.

Bijvoorbeeld: je hebt een afbetaling lopen bij verschillende schuldeisers en hebt reeds meerdere lijnen toegevoegd. Om een onderscheid te maken tussen de verschillende schuldeisers kan je in de voorlaatste kolom bij ‘beschrijving’ de naam van de schuldeiser toevoegen.

Ja, dat kan! Een toegevoegde lijn kan je opnieuw verwijderen door in de laatste kolom op het '-' teken te klikken. Je zal zien dat de lijn opnieuw verdwijnt.

Ja, dit kan! De frequentie van een inkomst/uitgave pas je aan door bij het tabblad ‘IN’ of ‘UIT’ de ‘periode’ in de eerste kolom te wijzigen. De periode staat standaard ingesteld op ‘maandelijks’ maar je kan deze wijzigen naar ‘tweemaandelijks’, ‘jaarlijks’, enz. door op het woord ‘maandelijks’ te klikken.

Ja, dit kan! De startdatum staat standaard ingesteld op de huidige maand en de einddatum staat standaard ingesteld op 12 maand later. Het is echter mogelijk om de data te wijzigen naar een kortere periode door op de maand te klikken.

De reeds ingevulde rubrieken uit de vorige tabbladen zijn terug te vinden in je budgetoverzicht. Het budgetoverzicht geeft een balans weer van je in- en uitgaven per maand gedurende één jaar. Zo kan je elke maand zien of er een overschot of tekort is in je budget. Wanneer er een overschot is, wordt dit overgedragen naar de volgende maand (zie ‘transfer vorige maand’).

Onder deze rubriek vind je de niet betaalde maar wel voorziene uitgaven. Wanneer je een factuur niet betaald hebt, kan je dit aanduiden bij het tabblad ‘betaalstatus’.

Je kan het volledige budgetoverzicht voor één jaar uitprinten door rechtsbovenaan het overzicht op de gele pijl te klikken.

Door bovenaan in het budgetoverzicht in de gele kolom te klikken op een specifieke maand, krijg je een grote weergave van deze maand. Door rechts bovenaan op de gele pijl te klikken, kan je het overzicht per maand uitprinten.

Ja, dit kan! Klik bovenaan op het tabblad ‘betaalstatus’ en vul vervolgens het bedrag in dat je betaald hebt van je facturen deze maand. Heb je alles correct betaald, krijg je een groen vinkje, ben je iets vergeten betalen of heb je maar een deel betaald, krijg je een rood vinkje.