 KAN IK EEN EIGEN NAAM GEVEN AAN BEPAALDE INKOMSTEN EN/OF UITGAVEN?

Ja, dit kan! Klik bovenaan op het tabblad ‘IN’ of ‘UIT’, waar je een overzicht krijgt van al je inkomsten of uitgaven. In de voorlaatste kolom kan je een eigen beschrijving geven aan een uitgave.

Bijvoorbeeld: je hebt een afbetaling lopen bij verschillende schuldeisers en hebt reeds meerdere lijnen toegevoegd. Om een onderscheid te maken tussen de verschillende schuldeisers kan je in de voorlaatste kolom bij ‘beschrijving’ de naam van de schuldeiser toevoegen.