 KAN IK ONDER BEPAALDE INKOMSTEN EN/OF UITGAVEN MEERDERE LIJNEN TOEVOEGEN?

Ja, dit kan! Klik bovenaan op het tabblad ‘IN’ of ‘UIT’, waar je een overzicht krijgt van al je inkomsten of uitgaven. Indien je bij een bepaalde inkomst en/of uitgave een lijn wil toevoegen, klik je in de laatste kolom op het ‘+’ teken en zal er een nieuwe lijn verschijnen.

Bijvoorbeeld: je hebt een afbetaling lopen bij verschillende schuldeisers. Door op het ‘+’ teken te klikken bij je eerste schuldeiser, kan je meerdere schuldeisers toevoegen.